Faqs

Podstawowy (2)

Jak dodać produkt?

Aby utworzyć nowy, własny produkt w sklepie internetowym, należy skorzystać z opcji

„Nowy” na zakładce „Moje produkty”.

Podczas wprowadzania produktu wymagane jest uzupełnienie pól „Nazwa produktu”,

pól zakładki „Cena”, przypisania producenta oraz odpowiedniej kategorii na zakładce

„Opis”.

Produkt wyświetlany jest klientom sklepiu internetowego jeżeli zaznaczono opcję

wyświetlaj produkt w sklepie”.

Jak dodać produkt z bazy centralnej PSB?

Dodawanie produktów z bazy centralnej

Korzystając z zakładki „Baza centralna” możliwe jest dodawanie produktów istniejących

w centralnej bazie produktów Grupy PSB do sklepu internetowego (bazy „Moje

produkty”).

Aby dodać produkty do „Moich produktów” należy zaznaczyć wybrane produkty i

skorzystać z opcji „Dodaj do mioch produktów”. Po zatwierdzeniu, wybrane produkty

będą dostępne na liście „Moje produkty”, lecz nie będą wyświetlać się klientom sklepu

internetowego. Tak dodanym produktom należy określić cenę, przydzielić odpowiednią

ketegorię sklepu oraz zaznaczyć opcję „wyświetlaj produkt w sklepie”.